fic – patents

Application
No.
Submission
date
Patent
No.
Inventor(s)
Title (the original Polish titles have been preserved)
388401
2009-06-26
213083
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
LOTA GRZEGORZ
Kondensator elektrochemiczny operujący w roztworze elektrolitu z dodatkiem surfaktantu
392370
2010-09-13
214963
FIC KRZYSZTOF
LOTA GRZEGORZ
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
Kondensator elektrochemiczny
392671
2010-10-18
granted
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
CAVARROC MARJORIE
FIC KRZYSZTOF
Odwracalne ogniwo elektrochemiczne <C> H l NiOOH
392742
2010-10-25
215699
FIC KRZYSZTOF
LOTA GRZEGORZ
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
Wysokonapięciowy kondensator elektrochemiczny
398365
2012-03-08
221355
FIC KRZYSZTOF
MELLER MIKOŁAJ
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
LOTA GRZEGORZ
Kondensator elektrochemiczny pracujący w roztworach dihydroksybenzenów i jonów bromkowych
398366
2012-03-08
221362
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
LOTA GRZEGORZ
FIC KRZYSZTOF
MELLER MIKOŁAJ
Kondensator elektrochemiczny pracujący w roztworach dihydroksybenzenów i jonów wanadu
398367
2012-03-08
221361
LOTA GRZEGORZ
FIC KRZYSZTOF
MELLER MIKOŁAJ
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
Kondensator elektrochemiczny pracujący w roztworach dihydroksybenzenów
398368
2012-03-08
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
LOTA GRZEGORZ
FIC KRZYSZTOF
MELLER MIKOŁAJ
TYCZKOWSKI JACEK
KAPICA RYSZARD
Elektroda węglowa traktowana plazmą nierównowagową elektrochemicznie sorbująca wodór
398369
2012-03-08
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
LOTA GRZEGORZ
FIC KRZYSZTOF
MELLER MIKOŁAJ
Kondensator elektrochemiczny pracujący w oscylacyjnym układzie redoks
398370
2012-03-08
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
LOTA GRZEGORZ
FIC KRZYSZTOF
MELLER MIKOŁAJ
Kondensator elektrochemiczny pracujący w roztworach dihydroksybenzenów i jodków metalu alkalicznego
403044
2013-03-07
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
LOTA GRZEGORZ
MELLER MIKOŁAJ
FIC KRZYSZTOF
Kondensator elektrochemiczny pracujący w elektrolicie organicznym zawierającym anion jodkowy
403045
2013-03-07
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
LOTA GRZEGORZ
MELLER MIKOŁAJ
FIC KRZYSZTOF
Kondensator elektrochemiczny operujący w roztworze cieczy jonowej zawierającej anion jodkowy
406638
2013-12-23
224116
FIC KRZYSZTOF
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
MELLER MIKOŁAJ
Kondensator elektrochemiczny pracujący w roztworach elektrolitu o różnym pH
406648
2013-12-23
224117
FIC KRZYSZTOF
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
MELLER MIKOŁAJ
Kondensator elektrochemiczny pracujący w roztworach elektrolitu o różnym pH
409373
2014-09-04
pending
KOŁODZIEJ ADAM
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
Elektroda węglowa kondensatora elektrochemicznego stanowiąca element
elektrochemicznego układu do magazynowania energii
413467
2015-08-06
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
MELLER MIKOŁAJ
ŚMIGIEL ZUZANNA
Hybrydowy kondensator elektrochemiczny i sposób jego pierwotnego ładowania
413468
2015-08-06
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
Kondensator elektrochemiczny
413469
2015-08-06
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
MELLER MIKOŁAJ
Kondensator elektrochemiczny
413470
2015-08-06
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
MELLER MIKOŁAJ
Kondensator elektrochemiczny
413471
2015-08-06
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
Kondensator elektrochemiczny
413472
2015-08-06
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
MELLER MIKOŁAJ
Kondensator elektrochemiczny
413682
2015-08-26
pending
KOŁODZIEJ ADAM
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
Kondensator elektrochemiczny z elektrolitem żelowym
EP15184361
2015-09-10
pending
KOŁODZIEJ ADAM
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
A carbon electrode of electrochemical capacitor which is a part of the electrochemical energy storage system
414196
2015-09-28
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
GÓRSKA BARBARA
BUJEWSKA PAULINA
Kondensator elektrochemiczny
418570
2016-09-06
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
GÓRSKA BARBARA
BUJEWSKA PAULINA
Kondensator elektrochemiczny
418569
2016-09-06
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
GÓRSKA BARBARA
BUJEWSKA PAULINA
Kondensator elektrochemiczny
418568
2016-09-06
pending
FRĄCKOWIAK ELŻBIETA
FIC KRZYSZTOF
GÓRSKA BARBARA
BUJEWSKA PAULINA
Kondensator elektrochemiczny