Prof. Elżbieta Frąckowiak granted with OPUS project

Prof. Elżbieta Frąckowiak has been granted with OPUS project financed by National Science Center of Poland (Narodowe Centrum Nauki) with an amount of 1 663 000 PLN. The project is entitled “Study of electrode/electrolyte interface of high stability and quick charge response” (pol. “Badanie granicy faz elektroda/elektrolit o wysokiej stabilności i szybkiej propagacji ładunku”).

Link to the project abstract