Patents

Approved patents:

Beguin F., Abbas Q.,  Frackowiak E.
High energy electrochemical capacitor in mixed aqueous electrolytes
 – EP 2932518 B1

Lota G., Tyczkowski J., Kapica R., Lota K., Frąckowiak E.
Układ elektrod dodatniej i ujemnej kondensatora elektrochemicznego wykonanych z materiału węglowego modyfikowanego niskotemperaturową plazmą równowagową
217802

Fic K., Lota G., Frąckowiak E.
Wysokonapięciowy kondensator elektrochemiczny
215699

Frąckowiak E., Lota G., Fic K., Meller M.
Kondensator elektrochemiczny pracujący w roztworach dihydroksybenzenów i jodków metalu alkalicznego 221360

Frackowiak E., Lota G., Fic K., Meller M.
Kondensator elektrochemiczny pracujący w roztworach dihydroksybenzenów i jonów bromkowych – 221355

Frackowiak E., Lota G., Fic K., Meller M.
Kondensator elektrochemiczny pracujący w roztworach dihydroksybenzenów i jonów wanadu221362

Frackowiak E., Lota G., Fic K., Meller M.
Kondensator elektrochemiczny pracujący w roztworach dihydroksybenzenów – 221361

Frackowiak E., Fic K., Meller M.
Kondensator elektrochemiczny pracujący w roztworach elektrolitu o różnym pH224117

Frackowiak E., Fic K., Meller M.
Kondensator elektrochemiczny pracujący w roztworach elektrolitu o różnym pH224116

Frackowiak E., Lota G., Fic K., Meller M.
Kondensator elektrochemiczny pracujący w elektrolicie organicznym zawierającym anion jodkowy223517

Frackowiak E., Fic K., Lota G.
Kondensator elektrochemiczny operujący w roztworze elektrolitu z dodatkiem surfaktantu213083

Frackowiak E., Lota G., Miller J. R.
Kondensator elektrochemiczny pracujący w roztworze jodku215046

Frackowiak E., Fic K., Lota G.
Kondensator elektrochemiczny214963

E. Frąckowiak, K. Fic, G. Lota
Wysokonapięciowy kondensator elektrochemiczny215699

Patent pending:

Ślesiński A., Frąckowiak E.
Sposób modyfikacji węgla aktywnego do elektrod kondensatorów elektrochemicznychP. 421060

Fic K., Bujewska P., Górska B., Frąckowiak E.
Kondensator elektrochemicznyP. 418568

Fic K., Bujewska P., Górska B., Frąckowiak E.
Kondensator elektrochemiczny P. 418569

Fic K., Bujewska P., Górska B., Frąckowiak E.
Kondensator elektrochemicznyP. 418570

Fic K., Bujewska P., Górska B., Frąckowiak E.
Kondensator elektrochemiczny –  P. 418770

Frąckowiak E., Fic K., Górska B., Bujewska P.
Kondensator elektrochemiczny414196

Beguin F., Frackowiak E., Kleszyk P.
Production of activated carbon from tobacco leaves by simultaneous carbonization and self-activation and the activated carbon thus obtainedPCT/PL2013/050030

Frackowiak E, Lota G., Fic K., Meller M., Tyczkowski J., Kapica R.
Elektroda węglowa traktowana plazmą nierównowagową elektrochemicznie sorbująca wodórP.398368

Frackowiak E., Lota G., Fic K., Meller M.
Kondensator elektrochemiczny pracujący w oscylacyjnym układzie redoksP.398369

Frąckowiak E., Lota G., Fic K., Meller M.
Kondensator elektrochemiczny operujący w roztworze cieczy jonowej zawierającej anion jodkowyPat.1577

Kołodziej A., Frąckowiak E., Fic K.
A carbon electrode of electrochemical capacitor which is a part of the electrochemical energy storage systemEP15184361

Kołodziej A., Frąckowiak E., Fic K.
Kondensator elektrochemiczny z elektrolitem żelowym413682

Fic K., Meller M., Śmigiel Z., Frąckowiak E.
Hybrydowy kondensator elektrochemiczny i sposób jego pierwotnego ładowania
P.413467

Fic K., Frąckowiak E.
Kondensator elektrochemiczny
P.413471

Fic K., Meller M., Frąckowiak E.
Kondensator elektrochemiczny
P.413472

Fic K., Meller M., Frąckowiak E.
Kondensator elektrochemiczny
P.413470

Fic K., Meller M., Frąckowiak E.
Kondensator elektrochemiczny
P.413469

Fic K., Frąckowiak E.
Kondensator elektrochemiczny
P.413468